Pogoji uporabe storitve 4mail.space

Ponudnik storitve 4mail.space je je podjetje Bistor, Biserka Tavčar s.p., Ulica Arnolda Tovornika 19, 2000 Maribor, matična številka: 7098324 (v nadaljevanju: ponudnik).

Upravljavec je podjetje ali podjetje, ki uporablja storiter ponudnika in s spletnim orodjem 4mail.space zbira podatke in e-mail naslove uporabnikov za namene obveščanja in moreditne obdelave podatkov z namenom izboljšati svojo ponudbo (v nadaljevanju upravljavec).

Uporabnik je vsak obiskovalec spletne strani na keteri se nahaja spletni dodatek z obrazcem ponudnika (v nadaljevanju uporabnik). Uporabnik z vpisom podatkov dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih posredoval ob prijavi ali ob prenosu e-knjige ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke v spletni obrazec 4mail.space. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca.

Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno. Uporabnik lahko uporabo svojih podatkov kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe na naslov info@4mail.space.

Upravljavec ne bo preverjal, urejal ali razkril podatkov uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno: Storitev 4mail.space je spletni obrazec, ki se kot spletni dodatek pojavlja (gostuje) na različnih straneh (v nadaljevanju storitev).

Storitve in podpora

Storitev je uporabniku na voljo na podlagi tega sporazuma. Ponudnik ali upravljavec lahko občasno in po lastni presoji spremeni pogoje uporabe in spremenjene pogoje uporabe objavi na spletnem naslovu splosna_pravila.html ali vas o spremembi obvesti na drug način. Vse spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne, ko se revidirano besedilo Pogojev uporabe objavi na tem spletnem naslovu.

Storitev 4mail.space omogoča lastnikom ali upravljavcem spletnih mest, da na svojih mestih zbirajo podatke o prijavah obiskovalcev ter ustvarjajo in izvajajo e-poštno komuniciranje z obiskovalci ali drugo statistično obdelavo podakov za namene izboljšanja svoje ponudbe.

Za uporabo storitve morate biti polnoletni oziroma biti sposobni obvezati se k sprejemanju obveznosti iz teh pogojev. V nasprotnem vas naprošamo, da storitve ne uporabljate.

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe cen kadarkoli. Uporabnik ni upravičen do povračila že plačanih zneskov za uporabo storitve, razen če ponudnik enostransko prekine sporazum zaradi drugega razloga, kot je uporabnikovo kršenje Anti-spam določil o prepovedi pošiljanja neželene e-pošte.

Plačilo za uporabo plačljivih paketov storitev se izvrši vnaprej za tekoči mesec uporabe ali več mesecev vnaprej. Za začetek tekočega meseca uporabe se šteje dan, ko se je upravljavec registriral za plačljivo storitev oziroma je bila izvedena nadgradnja z brezplačne na plačljivo storitev. Naročnina za naročniške pakete storitev se plačuje neprekinjeno za čas trajanja naročnine oziroma pogodbe, ne glede na to, ali v tekočem mesecu storitev uporabljate ali ne.

Če storitve po naročniškem paketu ne uporabljate oziroma se ne prijavite v vaš uporabniški račun 90 zaporednih dni, se račun prenese v stanje mirovanja.

Vse vnešene informacije pri postopku registracije morajo biti resnične, natančne in ažurne. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne možnost registriranja za storitev za katerokoli osebo iz kateregakoli razloga in pravico do ukinitve uporabniškega računa.

Ponudnik se trudi, da se vsa sporočila, ki jih upravljavec ustvari in naloži v spletno storitev, pretvorijo v obliko čimbolj skladno s standardi za pošiljanje e-pošte, vendar v nobenem primeru ne zagotavlja, da bodo poslana sporočila prikazana pravilno v vseh e-poštnih programih, ki jih utegnejo uporabljati različni uporabniki. Razlog za to je preraznolik nabor orodij s katerimi je možno ustvarjati sporočila.

Obveznosti in omejitve

S pridobitvijo dostopa do storitve upravljavec ne pridobi nikakršne licence za programsko opremo, ki poganja delovanje storitve. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje in repliciranje ter spreminjanje kateregakoli dela izvorne programske kode storitve in izdelava izvedenih storitev iz izvorne storitve. Prav tako ni dovoljeno deliti pravice do uporabe storitve oz. uporabniškega računa s tretjimi osebami.

S sprejemanjem pogojev uporabe se obvezujete, da boste storitev koristili le v skladu s tem sporazumom in veljavno zakonodajo. Strinjate se, da pri uporabi storitve ne boste uporabljali seznamov prejemnikov, ki bi jih utegnili pridobiti s strani tretjih oseb, prav tako pa tretjim osebam tudi ne posredovali seznamov e-poštnih naslovov, ki ste jih pridobili z uporabo te storitve. Strinjate se, da ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala vam ali tretjim osebam z uporabo storitve.

Storitev se lahko uporablja le v zakonite namene. Razpošiljanje vsebin, ki kršijo slovensko zakonodajo ali lokalno zakonodajo držav, iz katerih so prejemniki vsebin, je prepovedano. To vključuje tudi vse vsebine ki so žaljive, obscene, grozilne, sovražne ali kako drugače negativne, kot tudi vsebine, ki so zaščitene s pravom intelektualne lastnine. Prav tako je prepovedano pošiljanje verižnih pisem in vsebin, ki promovirajo protizakonite natečaje oziroma tekmovanja, piramidne sheme in kampanje mrežnega marketinga ter vsebin, ki prikazujejo ali so povezane na vsebine z goloto, žaljive vsebine, vsebine vezane na igre na srečo, promoviranje farmacevtskih izdelkov, piratizirano ali drugače protizakonito programsko opremo, računalniške viruse in kakršnekoli druge vsebine, ki jih ocenimo kot neprimerne.

Ponudnik ne bo v nobenem primeru koristil seznamov upravljavcev in drugih informacij o uporabnikih za drug namen, kot je predviden s samo storitvijo. Prav tako ponudnik ne bo uporabljal informacij o strankah za pošiljanje neželene elektronske pošte.

Prekinitev sporazuma

Ta sporazum lahko prekinete kadarkoli tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@4mail.space. Sporočilo mora vsebovati vaše ime in priimek ter vaše uporabniško ime za uporabo storitve. Pri tovrstni prekinitvi sporazuma niste upravičeni do vračila že plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ponudnik storitve lahko prekine ta sporazum ali Storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti vam ali tretjim osebam.

Garancija

Uporaba storitve in kakršnokoli zanašanje na delovanje storitve je na odgovornost upravljavca. Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez napak in ne zagotavlja, da bo upravljavec z uporabo storitve dosegel zastavljene rezultate. Storitev je na voljo v takšni obliki kot trenutno obstaja, in ponudnik ne daje nikakršnih zagotovil za uspeh z uporabo storitve, četudi bi takšna zagotovila bila lahko sugerirana uporabniku eksplicitno ali implicitno, vključno z zagotovili za doseganje prodajnega uspeha in ustreznosti storitve za določen namen.

Ponudnik se bo, brez obveznosti in vkolikor bo ocenil, da je to finančno sprejemljivo, trudil nadgrajevati storitev oziroma po potrebi popravljati delovanje storitve.

Omejitev odgovornosti

Pod nobenimi pogoji ponudnik storitve, upravljavci ali ponudniki podpornih servisov, ki omogočajo delovanje storitve (ponudniki dostopa do interneta in podobno) ter distributerji, zastopniki in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo posredno ali neposredno finančno škodo, četudi je bil ponudnik morebiti obveščen o možnosti nastanka škode. Prav tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi zaradi uporabe storitve s strani uporabnika lahko nastala tretjim osebam.

Tehnične zahteve

Za uporabo storitve je potrebno imeti stabilen dostop do interneta in katerikoli od sodobnih brskalnikov.

Pravila za pošiljanje pošte

Vsa sporočila, poslana s storitvijo 4mail.space morajo zadostovati naslednjim pogojem: Dovoljenja za pošiljanje e-pošte

Vsako sporočilo poslano s pomočjo storitve 4mail.space, mora vsebovati povezavo za enostavno odjavo uporabnika z e-poštnega seznama. Strinjate se, da ne boste na nikakršen način poskušali umakniti ali kako drugače onemogočiti povezave za odjavo.

Strinjate se, da boste s storitvijo pošiljali elektronsko pošto le uporabnikom, od katerih ste neposredno pridobili dovoljenje za pošiljanje in da ne boste pošiljali sporočil na distribucijske e-poštne sezname (mailing liste), novičarske skupine ali spam email naslove.

Varovanje zasebnosti

Ponudnik spoštuje zasebnost svojih upravljavcev in uporabnikov. Ponudnik osebnih podatkov, podatkov o uporabniških računih ne posreduje drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

Ponudnik in upravljalec storitve 4mail.space zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranje s svojimi strankami vezano na uporabo servisa oziroma podporo pri uporabi servisa, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke in podatke o seznamih prejemnikov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih strankah in njihovih seznamih prejemnikov ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Ponudnik shranjuje vse podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Ponudnik v nobenem primeru ne uporablja seznamov prejemnikov svojih strank za pošiljanje lastnih sporočil na te sezname prejemnikov.

V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o telekomunikacijah) ponudnik občasno na naslove upravljavce pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od uporabe servisa 4mail.space.

Druga določila

Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma, z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.

Ponudnik in stranka se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

Stranki tega sporazuma se strinjata, da vse spore v zvezi s tem sporazumom rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

Bistor
Biserka Tavčar s.p.
Arnolda Tovornika 19
2000 Maribor
SLOVENIJA

Maribor, 1. 12. 2019
GOR